Roar BidCo offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna i Recipharm AB (publ) och Konvertibelinnehavarna

För mer information, klicka här.

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180