Roar BidCo har erhållit konkurrensgodkännande från EU-kommissionen för det rekommenderade erbjudandet till aktieägarna i Recipharm AB (publ) och Konvertibelinnehavarna

För mer information, klicka här.

EQT logo