Margo Cook och Marcus Wallenberg föreslås som nya styrelseledamöter i EQT AB:s styrelse

EQT AB (publ) tillkännagav idag att valberedningen föreslår två nya ledamöter till EQT AB:s styrelse, vilka kommer att tillföra bred kompetens från de globala kapitalmarknaderna och den internationella affärsmiljön. Valberedningen föreslår följande två nya styrelseledamöter:

Margo Cook, tidigare Verkställande direktör för USA-baserade Nuveen Advisory Services, en av världens största kapitalförvaltare med 1000 miljarder USD i förvaltat kapital. Margo spelade en central roll i sammanslagningen av Nuveen och TIAA, där hon skapade TIAA:s kapitalförvaltningsarm. Under sin tid på Nuveen, där hon började arbeta 2008, ledde hon den globala kundorganisationen och ansvarade för lösningar för produkt, marknadsföring, distribution och multi asset-tillgångar. Innan Margo började på Nuveen hade hon en rad olika ledande befattningar på BNY Mellon och Bear Stearns Asset Management. Margo kommer att tillföra djup förståelse för de globala finansmarknaderna samt expertis inom kundrelationer och kapitalanskaffning. Hon är amerikansk medborgare och har en Executive MBA från Columbia University.

Marcus Wallenberg är ordförande för SEB, Saab, FAM AB och vice ordförande för Investor AB och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Han är involverad i ett antal branscher, med fokus på försvarssektorn samt läkemedelsindustrin som ledamot i AstraZenecas styrelse. Marcus kommer tillföra erfarenhet inom långsiktigt ägande och djupa insikter kring den internationella affärsmiljön. Han är svensk medborgare och har en kandidatexamen i Foreign Service från Georgetown University.

Magnus Billing, företrädare för Alecta i valberedningen, kommenterar: ”Margo Cook och Marcus Wallenberg kommer att tillföra ytterligare perspektiv och expertis från de globala finansmarknaderna och den internationella affärsarenan, båda av stor vikt för EQT:s framtida tillväxtstrategi. Förutsatt godkännande av årsstämman den 2 juni kommer EQT AB att ha en jämställd styrelse, vilket är en viktig milstolpe för EQT.”

Finn Rausing har avböjt omval efter att ha tjänstgjort i styrelsen i åtta år. Conni Jonsson, styrelseordförande för EQT AB, kommenterar: ”Jag är mycket tacksam för Finns bidrag. Hans gedigna erfarenhet har varit ovärderlig för EQT under en kritisk utvecklingsperiod. Finns stöd under börsintroduktionen har betytt mycket både för mig som ordförande och för hela styrelsen.”

Peter Wallenberg Jr har också avböjt omval efter att ha tjänstgjort i styrelsen i sex år. Conni Jonsson fortsätter: ”Det har varit en ära och ett nöje att arbeta tillsammans med Peter i styrelsen. EQT har gått igenom en expansiv fas och hans bidrag, som en sann entreprenör och bärare av Wallenbergfamiljens långsiktiga industriarv, har adderat mycket värde till EQT och vår styrelse.”

Både Margo Cook och Marcus Wallenberg är villiga att acceptera positionerna som nya styrelseledamöter. Valberedningens fullständiga förslag till EQT AB:s årsstämma, som kommer att hållas den 2 juni 2021, ingår i kallelsen och valberedningens motiverade yttrande, som finns tillgängliga på EQT:s webbplats.

Valberedningen består av styrelsens ordförande och ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i EQT AB: Jacob Wallenberg (ordförande för NomCo), utsedd av Investor AB, Harry Klagsbrun, utsedd av Bark Partners AB, Kine Burøy-Olsen, utsedd av Lennart Blecher, Magnus Billing, utsedd av Alecta, och Conni Jonsson (styrelsens ordförande).

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334


Om EQT

EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Tillsammans med Exeter har EQT idag mer än EUR 67 miljarder i förvaltat kapital i 26 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.
 
Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 24 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika, och har mer än 975medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

 

EQT logo