EQT tar nästa steg i Asien-Stillahavsområdet – öppnar kontor i Japan

I linje med EQT AB:s strategi, som presenterades i samband med börsnoteringen 2019, är expansion i Asien-Stillahavsområdet ett viktigt fokusområde. Som nästa steg i den strategin är EQT glada att tillkännage öppnandet av ett lokalt EQT Partners-kontor i Japan. Det första teamet med investeringsrådgivare som etableras i Japan är affärsområdet Private Equity, baserat i Tokyo. EQT är mitt i processen att rekrytera både medarbetare lokalt och omlokalisera befintliga EQT-resurser för att bygga ett team som representerar både EQT:s DNA och ”local-with-locals”-filosofi.

Christian Sinding, VD och Managing Partner på EQT AB, säger: ”Japan är en viktig och alltmer spännande marknad för privat kapital och utgör en av de största geografiska möjligheterna vi har globalt. Vi gör nu en långsiktig insats för att utveckla EQT:s närvaro i Japan och tror att vår unika strategi för värdeskapande och industriella arv kommer att vara mycket relevant. EQT:s kärnkompetenser, som att hjälpa bolag växa globalt, digitaliseras och bli ledande inom hållbarhet, är områden där vi har möjlighet att stötta många japanska företag.”

För att säkerställa en effektiv tillgång till den japanska marknaden, och att EQT:s industriella och tillväxtfokuserade investeringsmetod är anpassad till inhemska marknadsförhållanden, är EQT också glada över att informera om samarbetet med ett lokalt ledande private equity-bolag, Japan Industrial Partners (”JIP”). Fokus i samarbetet kommer att vara att hitta investeringsmöjligheter där global expansion krävs, främst inom sektorerna healthcare, TMT, industriell teknik och tjänster. JIP har haft ett enastående ”track-record” på den japanska marknaden sedan starten 2002.

Simon Griffiths, Partner och chef för EQT Private Equity Asia-Pacific, säger: ”Den japanska marknaden utvecklas snabbt och vi ser många exempel där EQT:s expertis och arbetssätt kan stötta japanska företag. JIP har liknande investeringsmetoder och de utvecklar bolagens strategier och verksamheter genom ett långsiktigt och nära samarbete med ledningsgrupperna. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med JIP för att skapa globala tillväxtmöjligheter för japanska industrier.”

Upprättandet av EQT Partners japanska kontor är föremål för registrering enligt Financial Instruments and Exchange Act i Japan.

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med nära tre årtionden av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 84 miljarder euro sedan starten och har idag mer än 52 miljarder euro i förvaltat kapital i 17 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

EQT logo