EQT IX håller slutlig stängning och når hard cap med ett starkt investerarstöd för tematisk strategi

  • Fonden EQT IX håller slutlig stängning med åtaganden på EUR 15,6 miljarder i avgiftsgenererande AUM, vilket bekräftar investerarnas fortsatta stöd för EQT:s tematiska investeringsstrategi
  • Stark efterfrågan från en bred och välbalanserad investerarbas från Europa, Asien, Nord- och Sydamerika och Mellanöstern
  • Investeringsmöjligheterna kommer främst att ha fokuspå nyckelsektorer som hälso- och sjukvård, TMT och tjänster, samt industriell teknik

EQT är glada att meddela att EQT IX (”Fonden”) har haft sin slutliga stängning, på EUR 15,6 miljarder i avgiftsgenererat förvaltat kapital (“AUM”), vilket också är EQT:s första stängning av en nyckelfond sedan EQT AB:s börsnotering 2019. EQT IX lanserades i januari 2020, gjorde sin första investering i juli och är för närvarande investerad till 40-45 procent.

Fondens storlek är avsevärt större jämfört med föregående, EQT VIII, och det är ett resultat av en fortsatt stark efterfrågan från både befintliga och nya investerare. Det bekräftar också det fortsatta stödet för EQT:s aktiva ägarmodell och strategi att investera med megatrenderna och teman som också har accelererats under den globala pandemin, som till exempel i Healthcare och TMT, vilket har bidragit till fondens motståndskraftiga utveckling.

Kapitalåtagandena i Fonden representeras av en bred och välbalanserad investerabas från Europa, Norden, Asien, Nordamerika och Mellanöstern, och omfattar till exempel pensionsfonder, statliga fonder, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. Omkring 70 procent av åtagandena i EQT IX kommer från investerare i den föregående fonden.

Per Franzén, Partner och Co-Head för EQT Private Equity, säger: ”Den framgångsrika kapitalresningen av EQT IX var till största del färdig redan i september 2020 och den har nu nått sin slutliga stängning. Vi har fått starkt stöd från en global investerarbas och är både ödmjuka och stolta över det fortsatta förtroendet från investerarna. Vår ambition kvarstår, att framtidssäkra företag runt om i världen och ha en positiv påverkan, samtidigt som vi genererar stark avkastning.”
 

EQT IX kommer att fortsätta med samma investeringsstrategi som de föregående EQT Private Equity-fonderna, med fokus på högkvalitativa företag med stark utvecklingspotential som kan dra nytta av EQT:s verktyg för värdeskapande, globala plattform, erfarenheter inom digitalisering och beprövade ägarstyrningsmodell för att driva resultat.

Genom ett tematiskt och sektorbaserat tillvägagångssätt, samt lokal närvaro, avser EQT att skapa unika investeringsmöjligheter inom EQT IX:s definierade marknader. Investeringsmöjligheter kommer främst att ligga i Europa och USA, med fokus på fyra nyckelsektorer: hälso- och sjukvård, TMT och tjänster, samt selektivt inom industriell teknik.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser.

Tillsammans med Exeter har EQT idag mer än 67 miljarder euro i förvaltat kapital i 26 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 975 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn
, Twitter, YouTube och Instagram

EQT logo