EQT Growth leder investering i Vinted, Europas största online C2C-platform för second hand-mode

  • EQT Growth har lett Serie F-rundan på EUR 250m i Vinted, Europas största online C2C-plattform för second hand-mode, med närvaro på över 10 marknader världen över

  • Vinteds underliggande marknad stöds av gynnsamma sekulära megatrender, såsom ökat fokus på hållbarhetsengagemang och större efterfrågan på cirkulärt mode

  • EQT Growth kommer att stödja Vinted och dess ledningsgrupp med att accelerera tillväxt till nya regioner och bidra till att stärka sin befintliga ledande position i sina kärnmarknader genom att nyttja EQT:s starka digital- och sektorexpertis, globala plattform och omfattande rådgivarnätverk. I samband investeringen kommer även Carolina Brochado, Partner på EQT Growth, att tillträda Vinteds styrelse

EQT är glada att meddela att EQT Growth har lett investeringen i Vinted Limited ("Vinted" eller "Bolaget"). Investeringen, som görs via EQT AB:s balansräkning, är del av Vinteds Serie F-runda till en pre money-värdering på EUR 3.5 miljarder.

Vinted grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Vilnius, Litauen. Bolaget bedriver verksamhet i över 10 marknader och är idag Europas största Consumer-to-Consumer (“C2C”) online-plattform för second hand-mode. Sedan Thomas Plantenga tillträdde som VD 2016 har Vinted transformerat sin affärsmodell och utvecklat en beprövad marknadsstrategi som har legat till grund för dess starka tillväxt och momentum under de senaste åren. Dessa unika egenskaper stöds av stor skalbarhet och en stark finansiell profil i sina nyckelmarknader. Vinted har mer än 45 miljoner medlemmar världen över.

Vinteds underliggande marknad stöds av flera sekulära medvindar, såsom en växande medvetenhet kring hållbarhet och klimatförändringar, samt ett ökat fokus på den cirkulära ekonomin, där konsumenter är angelägna om att göra mer ansvarsfulla och mindre resurskrävande modeval*.

EQT Growth kommer att sträva efter att stödja Vinteds accelererade tillväxt och fortsatta strävan efter förbättrad kommersialisering genom att investera i Bolagets plattform och teknik, hjälpa att befästa dess ledande position i sina nyckelmarknader och möjliggöra ytterligare expansion till andra marknader globalt.

Bolaget förväntas dessutom kunna nyttja EQT:s in-house expertis inom digitalisering och tech, samt nätverk av rådgivare för att fortsätta erbjuda en ledande, kundcentrerad upplevelse. EQT Growth kommer tillsammans med ledningen att stödja Vinteds planer på att förstärka sin position som Europas största online-marknadsplats för second hand-mode. I samband investeringen kommer även Carolina Brochado, Partner på EQT Growth, att tillträda Vinteds styrelse.

Carolina Brochado, Partner och Investeringsrådgivare till EQT Growth, sa, ”Vinted förändrar den europeiska marknaden för second hand-mode genom sin kundorienterade strategi och extraordinära utförande. Vinted är ett perfekt exempel på EQT Growths strategi för att stödja snabbväxande europeiska tech-under som gynnas av ett flertal makrotrender, som konsumenters ökade krav på hållbarhet och fortsatt penetrering av onlinekanaler inom mode. Vi är oerhört stolta och glada över att backa Thomas och Vinted-teamet och ser fram emot att arbeta tillsammans för att driva fortsatt utveckling i marknaden för cirkulärt mode. ”

Thomas Plantenga, VD för Vinted, sa, ”Vi bidrar till en fundamental förändring av marknaden för second hand-mode genom att möjliggöra mer hållbara och socialt ansvarsfulla shoppingvanor. Vår plattform erbjuder en bra och lättanvänd produkt och hjälper människor att uppleva fördelarna med second hand-shopping. Vi vill upprepa succén från våra befintliga europeiska marknader i nya regioner och kommer att fortsätta investera för att både förbättra vår produkt och säkerställa att vi fortsätter att ha en positiv påverkan. Vi är tacksamma för våra befintliga och nya investerare och ser dagens milstolpe som ett förtroende för vårt engagemang för den cirkulära ekonomin och vår ständiga strävan efter att bygga en verksamhet som uppmuntrar fler till att köpa och sälja second hand.”

EQT kommer att accelerera Vinteds tillväxt då det stöder cirkulär ekonomi och ansvarsfull konsumtion, i linje med EQT:s åtagande att investera i hållbara företag. Genom att möjliggöra för konsumenter att sälja och köpa kläder och andra föremål second hand, samt genom att bidra till att minska onödig produktion och främja innovation, bidrar Vinted till de globala målen för hållbar utveckling, #9, #12 och #15.

Transaktionen förväntas avslutas i maj 2021, med förbehåll för sedvanliga godkännanden.

*Källa: McKinsey’s rapport “Consumer Sentiment on Sustainability in fashion” från juli 2020

Om EQT 
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Tillsammans med Exeter har EQT idag mer än EUR 67 miljarder i förvaltat kapital i 26 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 24 Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika, och har mer än 975 medarbetare.

Mer info: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

Om EQT Growth
EQT Growth utforskar tematiska tillväxtmöjligheter då företag är redo att skala och investerar i en rad teknik- och teknikaktiverade företag.

 

Följ EQT Growth på Medium, LinkedIn och Twitter.

Om Vinted 
Vinted är Europas största internationella online C2C-marknadsplats dedikerad för second hand-mode, med en växande medlemsbas på över 45 miljoner användare i 13 marknader: Frankrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna, Österrike, Polen, Tjeckien, Litauen, Luxemburg, Storbritannien och USA. Vinted grundades i Litauen 2008 av Milda Mitkute ​​och Justas Janauskas, och 2011 anslöt sig Mantas Mikuckas som bolagets första investerare och COO. Bolaget leds nu av VD Thomas Plantenga och backas av sex ledande investerare: EQT Growth, Lightspeed Venture Partners, Accel, Insight Venture Partners, Burda Principal Investments och Sprints Capital. Vinteds uppdrag är att göra second hand till ett förstahandsval världen över genom att hjälpa medlemmar att sälja och köpa second hand-kläder och accessoarer från varandra och göra shopping till en mobil och social upplevelse genom en one-on-one interaktioner mellan medlemmarna inom sitt community. Den europeiska start-upen har sitt huvudkontor i Vilnius, med kontor i Berlin, Utrecht och Prag och har över 700 medarbetare.


Mer info: www.vinted.co.uk

EQT logo