EQT ansluter sig till FCLTGlobal och rörelsen för att motverka kortsiktigheten på de globala kapitalmarknaderna

EQT AB är stolta över att tillkännage sitt medlemskap i FCLTGlobal, en ideell organisation med uppdraget att återbalansera kapitalmarknaderna och stödja övergången till en långsiktig, hållbar ekonomi och stimulera långsiktighet i hela investeringsvärdekedjan. FCLTGlobals medlemmar inkluderar mer än 60 ledande ägare, kapitalförvaltare och företag från hela världen. Initiativet växer snabbt då finansmarknadernas skifte mot ett mer långsiktigt perspektiv är en av de viktigaste systematiska förändringarna som behövs för att ge företag förutsättningar att fatta rätt investeringsbeslut. Medlemskapet i FCTLGlobal är i linje med EQT:s syfte att framtidssäkra företag och ha en positiv påverkan med allt EQT gör. Det överensstämmer även väl med EQT:s tematiska strategi, att investera med framtiden i åtanke, liksom utvärderingen av en long-hold strategi som en naturlig förlängning av den nuvarande plattformen.

FCLTGlobal utför forskning och utvecklar verktyg för att driva långsiktigt värde, med den vägledande devisen att arbete mot kortsiktiga finansiella mål sker på bekostnad av långsiktigt värdeskapande. Trots det faktum att data visar att långsiktiga investerare har en överlägsen utveckling och att företag med långsiktigt fokus har bättre avkastning, högre vinst och skapar fler arbetstillfällen är den globala investeringsmarknaden fortsatt mestadels vriden mot kortsiktiga resultat.

Christian Sinding, VD och Managing Partner för EQT AB, sa, ”Den privata investeringsmarknaden har en enorm möjlighet att ändra detta tankesätt och istället fokusera mer långsiktigt och sträva efter att förbättra ekonomisk avkastning och samhällen samtidigt. Vår bransch har förmågan att göra verklig skillnad tack vare en styrningsmodell och ett aktivt ägarskap som får saker gjorda. Vi är djupt imponerade av FCTLGlobals uppdrag och forskningsbaserade tillvägagångssätt och är ödmjuka inför möjligheten att få samarbeta med organisationen och alla dess medlemmar för att ta en ännu mer aktiv roll i rörelsen bort från kortsiktighet och främjandet av hållbar tillväxt."

Sarah Keohane Williamson, VD, FCLTGlobal, sa,”För FCLTGlobal är det viktigt att våra medlemmar är förebilder och EQT visar ett starkt engagemang för att integrera hållbarhet och långsiktiga perspektiv i hela värdeskapandeprocessen. Vi ser fram emot att välkomna EQT och att samarbeta kring vår kommande forskningsagenda.”

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT 
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med nära tre årtionden av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 84 miljarder euro sedan starten och har idag mer än 52 miljarder euro i förvaltat kapital i 17 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare. Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedInTwitterYouTube och Instagram

Om FCLTGlobal
FCLTGlobals uppdrag är att återbalansera kapitalmarknaderna för att stödja en långsiktig och hållbar ekonomi. Vi är en ideell organisation som stöds av ledande företag och investerare över hela världen som utför forskning och utvecklar verktyg för att driva långsiktigt värdeskapande för företag, sparare och samhällen. Besök www.fcltglobal.org för mer information.

EQT logo