Antal aktier och röster i EQT

Antalet aktier och röster i EQT AB (publ) (”EQT”) har ändrats till följd av sammanslagningen med Exeter Property Group (”Transaktionen”) som offentliggjordes den 1 april 2021.

Som en del av köpeskillingen i Transaktionen har EQT emitterat 33 296 240 stamaktier till Exeter Property Groups säljande aktieägare.

Till följd av Transaktionen har det totala antalet utestående aktier ökat med 33 296 240 aktier, från 961 647 390 aktier till 994 943 630 aktier, och antalet röster har ökat med 33 296 240, från 953 850 249 till 987 146 489. Aktierna är fördelade på 986 280 140 stamaktier och 8 663 490 C-aktier. Aktiekapitalet har ökat med 3 329 624 kronor, från 96 164 739 kronor till 99 494 363 kronor.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, 072-989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 07.00 CEST.

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Tillsammans med Exeter har EQT idag mer än EUR 67 miljarder i förvaltat kapital i 26 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 24 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika, och har mer än 975 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter,YouTube och Instagram

EQT logo