Valberedning för EQT AB inför årsstämman 2021

Valberedningen för EQT AB inför årsstämman 2021 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2020.

Valberedningen består av
Jacob Wallenberg (ordförande), utsedd av Investor AB
Harry Klagsbrun, utsedd av Bark Partners AB
Magnus Billing, utsedd av Alecta
Kine Burøy-Olsen, utsedd av Lennart Blecher
Conni Jonsson, styrelseordförande i EQT AB

Per 31 augusti 2020 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga aktier i EQT AB.

Årsstämman i EQT AB kommer att hållas onsdagen den 2 juni 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nomination.committee@eqtgroup.com eller med brev till: EQT AB, Att: Valberedningen, Box 164 09, 103 27 Stockholm, senast den 7 april 2021.

Kontakt
Lena Almefelt, General Counsel, 070-87 75 352
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, 072-989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334 

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 75 miljarder euro sedan starten och har idag mer än 46 miljarder euro i förvaltat kapital i 16 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

EQT logo