Försäljning av EQT Credit till Bridgepoint slutförd

Efter undertecknandet av ett slutgiltigt avtal i juni 2020 om att sälja affärssegmentet Credit till Bridgepoint (”Transaktionen”) meddelar EQT AB (“EQT”) idag att Transaktionen har slutförts. Alla nödvändiga villkor, inklusive regelverk, antitrust och särskilda godkännanden från fondinvesterare, har uppnåtts. Transaktionen avslutar översynen av framtida strategiska alternativ för affärssegmentet och ger Credit en ny ägare för att stödja sina tillväxtplaner. Det tillåter också EQT att fokusera ytterligare på att bygga skalbara värdeskapande strategier med fokus på aktivt ägande.

Intäkterna kommer att användas för att fortsätta leverera EQT:s definierade tillväxtstrategi. Affärssegmentet Credit rapporterades som avvecklad verksamhet i halvårsrapporten för 2020.

JP Morgan har agerat som finansiell rådgivare och Kirkland & Ellis samt Travers Smith som juridiska rådgivare till EQT under Transaktionen.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 98909 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 75 miljarder euro sedan starten och har idag mer än 46 miljarder euro i förvaltat kapital i 16 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer info: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

EQT logo