Erbjudandehandling avseende Roar BidCo ABs kontantbud till aktieägarna och Konvertibelinnehavarna i Recipharm AB (publ) offentliggjord

För mer information, klicka här.

EQT logo