EQT Public Value investerar i Securitas – blir fjärde största aktieägaren

  • EQT Public Value förvärvar 2,7 procent av den ledande globala säkerhetsleverantören Securitas och blir fjärde största aktieägaren i bolaget

  • Som en aktiv ägare kommer EQT Public Value att arbeta nära Securitas existerande aktieägare, styrelse och ledning, samt delta i bolagets valberedning

  • EQT Public Value kommer att stödja Securitas fortsatta utveckling genom att erbjuda tillgång till EQT:s resurser inklusive EQT:s egna digitala- och hållbarhetsteam

EQT Public Value-fonden ("EQT Public Value") har förvärvat 10 miljoner aktier i Securitas AB ("Securitas" eller "Bolaget"), vilket motsvarar 2,7 procent av utestående aktier. Niklas Ringby, Partner på EQT Partners och Investeringsrådgivare till EQT Public Value, kommer att ingå i valberedningen inför Securitas årsstämma 2021.

EQT Public Value strävar efter att identifiera minoritetsinvesteringar i börsnoterade företag med marknadsledande positioner, starka ledningsgrupper och betydande potential för omsättnings- och vinsttillväxt. Som en aktiv ägare har EQT Public Value som ambition att arbeta nära existerande aktieägare, styrelser och ledningar för att företag ska nå sin fulla potential och leverera aktieägarvärde.

Securitas grundades i Sverige 1934 och har en ledande position inom säkerhetstjänstebranschen med en stark lokal och global marknadsnärvaro. Bolaget verkar för närvarande i 56 länder och har cirka 370 000 anställda. Securitas är noterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm och rapporterade en nettoomsättning på 110,9 miljarder kronor och EBITA på 5,7 miljarder kronor för 2019.

Idag leder Securitas omvandlingen av den globala säkerhetstjänstebranschen, från traditionell bevakning till ett brett utbud av säkerhetstjänster med stationär och mobil bevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd samt riskhantering för företag. År 2019 tillkännagav Bolaget sin ambition att fördubbla storleken på sina säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet från 20 miljarder kronor 2018 till 40 miljarder kronor 2023.

Niklas Ringby, Partner på EQT Partners, kommenterade: ”Vi har följt Securitas länge och är imponerade över bolagets omvandling från att vara en leverantör av traditionella bevakningstjänster till att erbjuda omfattande säkerhetslösningar. EQT har lång erfarenhet från utveckling och digitalisering av tjänsteföretag. Tack vare sitt starka tjänsteerbjudande, globala filialnätverk och ledande marknadsposition har Securitas en utmärkt plattform för ytterligare organisk och förvärvsdriven tillväxt. EQT Public Value ser fram emot att arbeta tillsammans med aktieägare, styrelse och ledning i nästa fas av Securitas utveckling.”

Utöver Securitas har EQT Public Value tidigare offentliggjort investeringar i BHG Group AB, Storebrand ASA, Adapteo Plc och AFRY AB.

Kontakt
Niklas Ringby, Partner på EQT Partners och Investeringsrådgivare till EQT Public Value, +46 8 506 55 398
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT en differentierad investeringsfirma med mer än 62 miljarder euro i rest kapital och omkring 40 miljarder euro i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika med en total omsättning på cirka 27 miljarder euro och 159,000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position.

Mer info: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

Om Securitas
Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån ett brett utbud av tjänster inom specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar Securitas skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. 

Mer info: www.securitas.com

EQT logo