EQT Public Value investerar i BioGaia, en världsledare inom kosttillskott med probiotika

  • EQT Public Value investerar i BioGaia genom deltagande i en riktad nyemission

  • Som en aktiv och långsiktig ägare kommer EQT Public Value att arbeta nära BioGaias befintliga aktieägare, styrelse och ledning med ambitionen att stödja BioGaias fortsatta tillväxt

  • EQT Public Value avser att stödja BioGaia genom att bidra med EQT:s expertis inom hälsa och sjukvård, breda rådgivarnätverk och interna hållbarhets- och digitaliseringsteam

EQT Public Value-fonden (“EQT Public Value”) meddelar sitt åtagande att delta i en riktad nyemission i BioGaia AB (“BioGaia” eller “Bolaget”). Som en del av den riktade nyemissionen, som är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, avser EQT Public Value att förvärva 1 625 000 B-aktier motsvarande ett belopp om 650 miljoner kronor.

BioGaia grundades 1990 i Sverige av entreprenörerna Peter Rothschild och Jan Annwall och har byggt en världsledande position inom kosttillskott med probiotika. Genom åren har BioGaia byggt upp ett globalt nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, experter inom produktion och lokala distributionspartner över hela världen. BioGaias kliniskt bevisade produkter är rekommenderade av barnläkare och annan vårdpersonal i mer än 100 länder.

BioGaia är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm och redovisade en nettoförsäljning på 768 miljoner kronor och EBIT på 243 miljoner kronor 2019. Bolaget har ett börsvärde om 7,3 miljarder kronor före den riktade nyemission, baserat på stängningskursen fredagen 30 oktober 2020 om 423,5 kronor per aktie.

BioGaia verkar på en attraktiv och växande marknad som stöds av sekulära trender, såsom ett ökat fokus på hälsa, en bredare användning av probiotika inom nya områden, samt en ökad benägenhet mot förebyggande vård. BioGaia förväntas dra nytta av EQT:s långa erfarenhet av att utveckla starka hälsa- och sjukvårdsbolag, sitt globala nätverk av rådgivare och interna hållbarhets- och digitaliseringsteam. Dessutom har BioGaia en stark marknadsposition från vilken EQT Public Value ser många möjligheter för ytterligare organisk tillväxt samt tilläggsförvärv.

Niklas Ringby, Co-Head Public Value och Partner på EQT Partners, säger: ”Vi har följt BioGaia länge och är imponerade av bolagets 30 år långa track-record av innovation inom probiotika, tillväxt och senaste initiativ att digitalisera sin verksamhet, ett område där EQT har bred erfarenhet. BioGaias fokus på hållbarhet och att bidra till bättre hälsa i världen passar väl med EQT:s strategi att göra investeringar i bolag med positiv samhällspåverkan. EQT Public Value ser fram emot att arbeta tillsammans med aktieägare, styrelse och ledning i nästa fas av BioGaias tillväxtresa.”

Utöver BioGaia har EQT Public Value tidigare offentliggjort positioner i Securitas, BHG Group AB, Storebrand, Adapteo och AFRY AB.

Kontakt
Niklas Ringby, Co-Head och Investeringsrådvidare till EQT Public Value och Partner på EQT Partners, +46 8 506 55 398
EQT Press office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT en syftes-driven global investeringsorganisation med mer än 75 miljarder euro i rest kapital och mer än 46 miljarder euro i förvaltat kapital i 16 aktiva fonder. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika med en total omsättning på cirka 27 miljarder euro och 159,000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position.

Mer info: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn
, Twitter, YouTube och Instagram

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag och världsledande inom kosttillskott med probiotika sedan 30 år. Genom åren har vi byggt upp ett globalt nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, experter inom produktion och lokala distributionspartner över hela världen. Våra produkter är rekommenderade av barnläkare och annan vårdpersonal i mer än 100 länder. BioGaias produkter innehåller Limosilactobacillus reuteri (tidigare kallad Lactobacillus reuteri) en probiotisk bakterie som bidrar till en balanserad tarmflora. L. reuteri är av mänskligt ursprung och en av få bakterier som har utvecklats i symbios med människan. Den är därför väl anpassad till den mänskliga magtarmkanalen och interagerar med oss på ett naturligt sätt. Hittills har 217 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av L. reuteri utförts på 18 000 personer i alla åldrar (januari 2020). BioGaia vill bidra till bättre hälsa i världen genom att erbjuda kliniskt testade och konsumentvänliga probiotiska produkter.

Mer info: www.biogaia.se

EQT logo