EQT Private Equity blir största aktieägaren i Beijer Ref, en världsledande grossist inom kyla och klimatreglering

  • EQT Private Equity förvärvar 29,6 procent av aktier och 26,4 procent av röster i Beijer Ref, en världsledande grossist inom kyla och klimatreglering, och blir största aktieägaren i Beijer Ref

  • Beijer Ref erbjuder ett brett sortiment av produkter inom kommersiell kyla, industriell kyla, värme och luftkonditionering till kunder över hela världen

  • EQT kommer att stödja Beijer Ref i dess fortsatta tillväxtresa både organiskt och genom förvärv, och har genom sitt starka engagemang inom hållbarhet avsikten att fortsätta utveckla Bolaget till en ledare inom hållbarhet

EQT meddelar att EQT Private Equity har ingått ett avtal gällande förvärvet av 2 152 260 A-aktier och 35 631 616 B-aktier i Beijer Ref AB (“Beijer Ref” eller “Bolaget”), till ett totalt värde på omkring 1,1 miljarder dollar, vilket motsvarar 29,6 procent av antal aktier och 26,4 procent[1] av antal röster, från Carrier Global Corporation (“Carrier”). Bolaget är noterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Beijer Ref grundades i Sverige 1866 och är en världsledande koncern inom distribution av kyl, värme och luftkonditioneringsprodukter med betydande regional och global marknadsnärvaro genom 425 filialer från vilka man betjänar mer än 100 000 kunder. Beijer Ref har sitt huvudkontor i Malmö och har cirka 3 700 anställda.

EQT kommer att stödja Bolagets fortsatta tillväxtresa, som kommer att innebära både förvärv och organisk expansion, samt investeringar i digitaliserings- och automatiseringsinitiativ. Vidare förväntas Beijer Ref dra nytta av EQT:s starka engagemang inom hållbarhet och delar en tydlig ambition om att bli ledande inom området genom att nyttja Bolagets regionala akademier och främja hållbar teknologi.

Albert Gustafsson, Partner på EQT Partners, säger: “Vi har följt Beijer Ref under många år och är imponerade av dess starka utveckling. Beijer Ref utgör en tematisk investering för oss. Vi ser framemot möjligheten att arbeta tillsammans med Bolaget, styrelsen och dess ledning, och vi har en stark tro på Beijer Refs förmåga att driva förändring inom industrin. Framförallt ser vi fram mot att stötta Bolaget i dess ansträngningar och uppmuntringar av en utfasning av lösningar beroende av F-gas till förmån för hållbar teknologi”.

Transaktionen förväntas att stänga i slutet av december 2020 förutsatt erhållande av sedvanliga regulatoriska godkännanden.

White & Case (legal), EY (skatt), KPMG (finansiell) och The Footprint Firm (ESG) har agerat som rådgivare till EQT.

Med denna transaktion förväntas EQT IX vara 20-25 procent investerad (inklusive genomförda och/eller överenskomna investeringar, offentliggjorda publika bud, om tillämpligt, och exklusive eventuell förväntad syndikering) baserat på målet avseende storleken på fonden, förutsatt erhållande av sedvanliga regulatoriska godkännanden.

Kontakt
Albert Gustafsson, Partner på EQT Partners och Investeringsrådgivare till EQT Private Equity, +4673 314 99 87
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en syftes-driven global investeringsorganisation med mer än 75 miljarder euro i rest kapital och mer än 46 miljarder euro i förvaltat kapital i 16 aktiva fonder. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika med en total omsättning på cirka 27 miljarder euro och 159 000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position. 

Mer info: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn
, Twitter, YouTube och Instagram

Om Beijer Ref
Beijer Ref grundades 1866 och är en svensk teknikinriktad handelskoncern som erbjuder ett brett sortiment av lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister med närvaro i 36 länder i Europa, Afrika och Asien-Stillahavsområdet. Beijer Ref är noterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Malmö och cirka 3 700 anställda i koncernen. Baserat på de tolv senaste månaderna per den 30 september 2020, rapporterade Beijer Ref en nettoomsättning om cirka 14,1 mdkr och EBITDA om cirka 1,5 mdkr.

Mer info: www.beijerref.com

[1] Baserat på det totala antalet aktier och röster inklusive 897 980 B-aktier i Bolagets eget förvar.

EQT logo