EQT-fonder förvärvar IFS, en global leverantör av affärssystem, och tar in TA Associates som minoritetspartner

  • EQT-fonder förvärvar IFS, den ledande globala leverantören av affärssystem som hjälper företag att digitalisera sina kärnverksamheter, med ett transaktionsvärde på över 3 miljarder euro
  • TA Associates blir minoritetspartner och förvärvar en betydande minoritetsandel i IFS
  • EQT-fonder och TA Associates kommer att stödja IFS och ledningsgruppen med fortsatta investeringar i organisationen och produkten, både organiskt och genom tilläggsförvärv

EQT meddelade idag att fonderna EQT VIII och EQT IX (“EQT”), tillsammans med det globala private equity-bolaget TA Associates, har nått en överenskommelse om att förvärva IFS AB (”IFS” eller ”Bolaget”) från EQT VII-fonden. TA Associates kommer att förvärva en betydande minoritetsandel i IFS.

IFS grundades 1983 och är den globalt ledande leverantören av FSM-mjukvara (Field Service Management) och även känd för sina vertikalt anpassade mjukvarulösningar för Enterprise Resource Planning (ERP) och Enterprise Asset Management (EAM). IFS gör det möjligt för sina kunder att digitalisera sina kärnverksamheter, samtidigt som IFS bidrar till mer effektiv användning av resurser och tillgångar för sina kunder. IFS har mer än 10 000 kunder och en miljon användare globalt.

EQT och TA Associates kommer att stödja IFS:s fortsatta tillväxt- och utvecklingsresa och befästa dess globala marknadsledande position genom att investera ytterligare i organisationen och produkten, både organiskt och genom tilläggsförvärv i prioriterade vertikaler.

Johannes Reichel, Partner på EQT Partners, sa: ”Vi är imponerade av IFS:s starka team lett av VD Darren Roos, samt bolagets förmåga att kontinuerligt växa snabbare än marknaden. Vi ser betydande tillväxtmöjligheter för IFS och att bolaget är väl positionerat för att dra nytta av tematiska trender inom sina slutmarknader, inklusive digitalisering och tjänstefiering inom IFS kärnvertikaler, vilket ökar behovet av FSM-lösningar. Vi påbörjar nu nästa kapitel på IFS:s tillväxtresa tillsammans med dess ledningsgrupp, styrelse och TA Associates.”

Darren Roos, VD för IFS, sa: ”Vi är glada att fortsätta vår resa med EQT, nu med ytterligare stöd och engagemang från TA Associates. Båda har djup erfarenhet av mjukvaruföretag vilket gör dem till perfekta partners för att ytterligare accelerera vår tillväxt. IFS är världsledande inom FSM, en snabbväxande marknad där vi fortsätter att vinna marknadsandelar. Det är inom detta område vi skapar mest värde för våra kunder så att de i sin tur kan erbjuda överlägsen service och erfarenhet till sina egna kunder. IFS:s erbjudande är attraktivt och differentierat, vilket i kombination med stora marknadsmöjligheter, bidrar till rätt ingredienser för fortsatt tillväxt. ”

Naveen Wadhera, Managing Director på TA Associates och Co-Head för TA Associates EMEA Technology Group, sa: ”Vi är glada över att bli en del av IFS resa framöver. Vi har följt IFS i flera år och är verkligen imponerade av det arbete som Darren och hans team har gjort för att etablera Bolaget som den globala ledaren inom FSM. Vi tror att det finns många tillväxtmöjligheter för Bolaget och vi ser fram emot att samarbeta med EQT för att stödja IFS i dess nästa omvandlingsfas.”

Per Franzén, Partner på EQT Partners och Co-Head för EQT Private Equity, avslutade: ”EQT ser fram emot att fortsätta stödja IFS och ledningen på sin tillväxtresa. Med TA Associates har EQT fått en stark partner för att gemensamt stödja och utveckla IFS ytterligare under de kommande åren.”

Investeringen i IFS är i linje med EQT:s tematiska strategi, vägledd av FN:s globala mål för hållbar utveckling, särskilt SDG 9, ”Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja inovation” och SDG 12, "Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster".

Transaktionen är föremål för sedvanliga regulatoriska godkännanden och förväntas stängas i slutet av augusti 2020.

JP Morgan Securities plc agerade finansiell rådgivare till EQT VIII och EQT IX, och Arma Partners agerade finansiell rådgivare till TA Associates.

Med EQT VIII:s och EQT IX:s förvärv av IFS, förväntas EQT VIII att vara 80-85 procent investerad och åtagandeperioden avslutas (återstående åtaganden ska främst användas för tilläggsförvärv och strategiska kapitaltillskott samt för pågående kostnader). Samtidigt aktiveras efterföljarfonden EQT IX och börjar därför ta ut förvaltningsavgifter. Kapitalanförskaffning avseende EQT IX (målstorlek på 14,75 miljarder euro och hard cap på 15 miljarder euro) löper enligt plan och förväntas vara i huvudsak avslutad under tredje kvartalet. Med förvärvet av IFS kommer EQT IX vara 5-10 procent investerad baserat på fondens målstorlek.

Kontakt
Johannes Reichel, Partner på EQT Partners och Investeringsrådgivare till EQT VIII och EQT IX, +49 1517 303 8314
EQT Press office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT en differentierad investeringsfirma med mer än 62 miljarder euro i rest kapital och omkring 40 miljarder euro i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika med en total omsättning på cirka 27 miljarder euro och 159,000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position.

Mer info: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn
, Twitter, YouTube och Instagram

Om IFS
IFS utvecklar och levererar affärsystem för kunder runt om i världen som tillverkar och distribuerar varor, bygger och underhåller tillgångar, och hanterar servicefokuserade verksamheter. IFS:s branschkunskap och lösningar har gjort IFS till en erkänd ledare och den mest rekommenderade leverantören inom IFS kärnvertikaler. IFS-teamet med 4 000 medarbetare och ett växande ekosystem av partners, stöder mer än 10 000 kunder runt om i världen att utmana status quo och realisera sina konkurrensfördelar. 

Mer info: www.ifs.com

Om TA Associates
TA Associates är ett ledande globalt private equity-bolag med fokus på tillväxt. TA Associates är fokuserat på sektorer inom fem branscher - teknik, sjukvård, finansiella tjänster, konsument- och företagstjänster. TA investerar i lönsamma, växande företag med möjligheter till varaktig tillväxt och har investerat i mer än 500 företag runt om i världen. TA investerar som en majoritets- eller minoritetsinvesterare med en långsiktig strategi och använder sina strategiska resurser för att hjälpa ledningsgrupperna att bygga varaktigt värde i högkvalitativa tillväxtföretag. TA har rest USD 33,5 miljarder i kapital sedan grundandet 1968 och åtar sig nya investeringar i en takt på över USD 2 miljarder per år. Företagets mer än 85 investerare är baserade i Boston, Menlo Park, London, Mumbai och Hong Kong.

Mer info: www.ta.com

EQT logo