EQT avslutar strategisk översyn av affärssegmentet Credit med en försäljning till Bridgepoint

EQT AB (“EQT”) meddelade idag att efter utvärderingen av framtida strategiska alternativ för affärssegmentet Credit (“Credit”) har ett slutgiltigt avtal nåtts om att sälja Credit-verksamheten till Bridgepoint (”Transaktionen”). Trots det utmanande marknadsklimatet var intresset stort för verksamheten. Försäljningen säkerställer att Credit får en ny ägare som kan stödja dess tillväxtplaner och tillåter EQT att fokusera ytterligare på att bygga skalbara värdeadderande strategier med fokus på aktivt ägande.

Credit, som lanserades 2008, är det minsta av EQT:s affärssegment med cirka 4 miljarder euro i förvaltade tillgångar (”AUM”) per 31 december 2019 fördelat på tre kompletterande strategier: Special Situations, Direct Lending och Senior Debt. Detta representerade runt tio procent av EQT:s totala AUM. Affärssegmentet Credit hade totala intäkter på 35,8 miljoner euro och ett bruttosegmentsresultat på 12,3 miljoner euro under räkenskapsåret som slutade 31 december 2019. Affärssegmentet sysselsätter runt 40 medarbetare, fem är Partners. Sedan starten har Credit rest över 7 miljarder euro och investerat i mer än 180 bolag.

Christian Sinding, vd för EQT AB, kommenterade: ”Detta är ett viktigt steg på vår resa där fokus ligger på investeringsstrategier som fullt ut kan nyttja EQT:s ägarmodell för bolagsstyrning och påverkan. Vi är glada över att ha funnit ett så bra nytt hem för affärssegmentet Credit och teamet av dedikerade credit-specialister. Tillsammans med Bridgepoint är Credit-plattformen väl positionerad för framtida tillväxtmöjligheter och utveckla sitt erbjudande ytterligare. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Andrew Konopelski och hela Credit-teamet för deras bidrag till EQT. Det har varit ett fantastiskt samarbete under 12 år och jag önskar dem lycka till med nästa steg på deras resa.”

Andrew Konopelski, chef för EQT Credit, fortsatte: ”Som en del av EQT har vi utvecklat en diversifierad credit-plattform med förutsättningar att investera över hela kapitalstrukturen. Vi har vuxit och implementerat en tematisk och due diligence-fokuserad investeringsstrategi och ett operativt tankesätt. Portföljernas motståndskraft under dessa extraordinära tider påvisar styrkan i vår modell när vi nu blickar framåt. Vi är entusisastiska över de stora möjligheter vi ser framöver för private credit. Med Bridgepoint som vår partner kommer vi utan tvekan att fortsätta vår tillväxtsresa tillsammans och samtidigt dela liknande värderingar. Jag vill tacka hela EQT-teamet för deras stöd genom åren.”

William Jackson, Managing Partner på Bridgepoint, tillade: ”Detta avancerar vår credit-strategi och våra ambitioner avsevärt och bidrar med ytterligare diversifiering för Bridgepoint Group i linje med vårt strategiska mål att erbjuda ett bredare utbud av attraktiva alternativa investeringsstrategier med mid-market-fokus. Det kommer även bredda Bridgepoint Credits geografiska exponering med en ökad närvaro i Norden, Tyskland och USA samt utöka våra befintliga team i London och Paris."

Affärssegmentet Credit kommer att rapporteras som avvecklad verksamhet i halvårsrapporten. Transaktionen förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på EQT AB:s centrala funktioner. Intäkterna förväntas användas för att fortsätta leverera på EQT:s definierade tillväxtstrategi.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor för closing, inklusive regulatoriska- och konkurrensgodkännanden samt vissa fondinvesterares medgivanden, med slutförande som förväntas äga rum under det fjärde kvartalet 2020. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen. JP Morgan har agerat som finansiell rådgivare och Kirkland & Ellis samt Travers Smith som juridiska rådgivare för EQT under Transaktionen.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 62 miljarder euro sedan starten och har idag cirka 40 miljarder euro i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder inom tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer informaton: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

EQT logo