EQT AB årsredovisning 2019 publicerad

EQT AB har idag publicerat sin första årsredovisning som börsnoterat bolag, EQT AB:s årsredovisning 2019, som inkluderar Gruppens hållbarhetsrapportering. I linje med EQT:s hållbarhets- och digitala agenda kommer rapporten att finnas tillgänglig online på www.eqtgroup.com.

EQT AB:s årliga bolagsstämma är planerad att äga rum 8 juni 2020 och kallelse till stämman kommer sändas inom utsatt tid. Givet den osäkerhet och förändring som COVID-19-pandemin medför kommer utvecklingen att följas noggrant fram till bolagsstämman.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Therése Lennehag, Head of Sustainability, +46 708 117 677
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 708 550 356
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är information som EQT AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknader. Informationen lämnades för offentliggörande kl.17.40 CEST 3 april 2020.

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk möjliggör att EQT kan bedriva en tematisk investeringsstrategi och ha en tydlig metod för värdeskapande med målet att framtidssäkra företag, skapa stark avkastning till EQT:s investerare och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på:Twitter and LinkedIn

EQT logo