Diony Lebot och Nicola Kimm föreslås som nya ledamöter i EQT AB:s styrelse

EQT AB meddelar idag valberedningens avsikt att föreslå en förstärkning av EQT AB:s styrelse genom att addera global specialistkompetens inom områdena hållbarhet och riskhantering.

EQT AB:s valberedning avser att föreslå följande två nya styrelseledamöter: Diony Lebot, Deputy Chief Executive Officer på Société Générale, är ansvarig för kontrollfunktionerna (Risk, Finance och Compliance) samt Corporate & Social Responsibility, Diversity and Inclusion. Hon började i banken 1986 och har sedan dess haft alltmer seniora roller, som Deputy Head of Coverage and Investment Banking, CEO Americas samt Group Chief Risk Officer innan hon utsågs till Deputy CEO 2018. 

Diony har mellan 2012 och 2019 regelbundet omnämnts i ”FN100” - Financial News årliga lista över framstående kvinnor inom den europeiska finanssektorn och utsågs till en av Frankrikes mest inflytelserika affärskvinnor av Business Insider 2019. Hon är fransk-grekisk medborgare, föddes i Beirut, Libanon, och tog sin examen från University Pantheon Sorbonne i Paris med en magisterexamen inom finans och beskattning. 

Nicola Kimm, Global Head of Sustainability & Environment and Safety på Nederländerna-baserade Signify, som är världsledande inom belysning. Hon har tidigare haft ett antal internationella ledarpositioner på BASF i Asien, Europa och USA. Med stor praktisk erfarenhet är hon en mycket eftertraktad talare vid globala hållbarhetsevenemang, och har bland annat drivit positioneringen av Signify som branschledare i Dow Jones Sustainability Index under de senaste tre åren, samt gjort gruppen koldioxidneutral 2020.

Nicola är tysk-kanadensisk medborgare med en framstående akademisk bakgrund. Hon har en kandidatexamen i ekologi från University of Calgary; en kandidatexamen i kemiteknik från University of Alberta; en magisterexamen i kemiteknik från University of Calgary; samt en doktorsexamen i affärsteknik från Karlsruhe Institute i Tyskland.

Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB och ordförande för EQT AB:s nomineringskommitté, kommenterade: ”Diony Lebot och Nicola Kimm kommer att bidra med omfattande erfarenhet till EQT AB:s styrelse inom sina respektive kompetensområden - hållbarhet samt risk och kontroll - båda viktiga för EQT:s framtida verksamhet och tillväxtstrategi. De kommer addera globala perspektiv givet deras internationella karriärer. Vi är stolta över att kunna attrahera så kompetenta individer, det visar hur starkt EQT:s varumärke är internationellt.”

Anders Oscarsson, ordförande för AMF Insurance & Funds i valberedningen, adderade: ”De föreslagna nya styrelseledamöterna blir viktiga tillägg till EQT AB:s styrelse. Både Diony Lebot och Nicola Kimm har bred strategisk och operativ erfarenhet från stora globala organisationer, det kommer att stärka styrelsen ytterligare. Ur AMF:s perspektiv är vi även glada över att se en bättre könsfördelning med tanke på vårt starka engagemang för våra kunder, och samhället i stort, för att öka könsfördelning i allmänhet i svenska styrelser.” 

EQT AB har höjt sina samhällsambitioner där ett fokusområde är Diversity & Upskilling. För närvarande är det primära fokuset på att förbättra könsfördelning med målet att uppnå balans mellan könen bland investeringsrådgivare, samt på lednings- och styrelsenivå. 

Både Diony Lebot och Nicola Kimm är villiga att acceptera befattningarna som nya styrelseledamöter. Valberedningens fulla förslag, vilket inte avser innehålla några övriga förändringar i EQT AB:s styrelse, till EQT AB:s årsstämma 8 juni 2020, kommer att inkluderas i meddelandet som offentliggörs inom kort. I samband med detta kommer ytterligare information och förklaringar om valberedningens förslag att publiceras.

Kontakt
Conni Jonsson, Styrelseordförande, +46 8 506 55 300
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk möjliggör att EQT kan bedriva en tematisk investeringsstrategi och ha en tydlig metod för värdeskapande med målet att framtidssäkra företag, skapa stark avkastning till EQT:s investerare och ha en positiv påverkan med allt EQT gör. EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: Twitter and Linkedin

EQT logo