Cilia Holmes Indahl utsedd till Head of EQT Foundation

EQT Foundation meddelade idag att Cilia Holmes Indahl, nuvarande vd på Katapult Group, utsetts till Head of EQT Foundation. Hon börjar i augusti 2020. I sin nya roll, kommer Cilia att ansvara för att utveckla och driva stiftelsens strategiska agenda.

EQT Foundation grundades i juni 2019 av en grupp partners på EQT med syftet att hantera och ansvara för EQT:s globala filantropiska aktiviteter, samt att ytterligare främja firmans ambitioner att ha en positiv påverkan med allt den gör. EQT Foundation kommer att driva sin verksamhet i linje med EQT:s vision att vara den mest välrenommerade investeraren och ägaren. Dess uppdrag är att skapa en mer inkluderande framtid och att flytta fram gränserna vad gäller samhällspåverkan, att säkerställa en framgångsrik och långsiktig utveckling av EQT, samt upprätthålla EQT:s starka företagskultur och värderingar. EQT Foundation har även rätt att utse en ledamot i EQT AB:s nomineringskommitté enligt principerna för utnämningen av en valberedning.

Cilias erfarenhet från hennes tidigare roller som Sustainability Director på Aker BioMarine och från Norwegian Permanent Mission vid Förenta Nationerna, där hon förhandlade kring de globala hållbarhetsmålen, är helt i linje med EQT Foundation:s uppdrag. Cilia har en genuin passion för att driva långsiktig positiv förändring och engagera andra i att göra skillnad.

Conni Jonsson, ordförande i EQT Foundation, säger: ”Vi är mycket glada över att ha rekryterat Cilia till EQT Foundation. Vår ambition är att det arbete och de insatser vi bedriver via EQT Foundation kommer att inspirera andra till att bidra till positiva långsiktiga förändringar, och tillsammans med Cilia är vi övertygade om att vi kommer kunna fortsätta driva vår positiva påverkansagenda och bli en katalysator för förändring i branschen.”

Christian Sinding, CEO och Managing Partner på EQT, fortsätter: ”EQT Foundation
delar samma mål som EQT, att ha en positiv påverkan med allt vi gör, och Cilias energi, engagemang och erfarenheter passar oss perfekt. Vi vill att varje investering EQT gör bidrar till en bättre och renare framtid och vi ser EQT Foundation som en viktig del av att uppnå detta.”

Cilia Holmes Indahl tillägger: ”Att utveckla EQT Foundation är ett drömjobb för mig. Med EQT:s kultur, värderingar och imponerande innehav av bra företag, finns det så många möjligheter att driva hållbarhetsagendan framåt. Jag ser fram emot att utforska nya sätt att accelerera en omställning av branschen och dra nytta av den tematiska expertisen som finns inom hela EQT-systemet och att driva en positiv påverkan i nära samarbete med alla kollegor på EQT.”

I april meddelade EQT Foundation att man gjort sin första donation på en miljon euro till COVID-19 Therapeutics Accelerator (grundad av Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust och Mastercard), som ett gensvar på den globala COVID-19 pandemin. Mer information om EQT Foundation:s strategi, fokusområden och initiativ kommer att kommuniceras när Cilia Holmes Indahl har tillträtt sin nya roll.

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT Foundation
EQT Foundation grundades i juni 2019 av ett bolag ägt av en grupp partners på EQT. Den innehar runt en procent av aktierna i EQT AB och kommer vara en långsiktig aktieägare. EQT Foundation är strukturellt självständig från EQT. Syftet med EQT Foundation är att nyttja avkastningen från den utdelning som erhålls från EQT AB:s aktier, samt ytterligare tillgångar och donationer, för att främja uppdraget att skapa en mer inkluderande framtid och flytta fram gränserna för samhällspåverkan. EQT Foundation är en stiftelse som lyder enligt svensk lag.

EQT logo