Karo Intressenter AB höjer erbjudandevederlaget i det kontanta offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag och förlänger acceptfristen

För mer information, klicka här.

EQT logo