Karo Intressenter AB höjer erbjudandevederlaget i det kontanta offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag och förlänger acceptfristen

För mer information, klicka här.

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180