Karo Intressenter AB äger cirka 66,5 procent av de utestående aktierna i Karo Pharma Aktiebolag efter utgången av den slutliga acceptfristen

För mer information, klicka här. 

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180