EQT selger AutoStore

  • EQT selger AutoStore, den verdensledende leverandøren av systemer for lagerautomatisering, til THL Partners og andre medinvestorer

  • I løpet av EQTs eierskap har AutoStore økt sin geografiske tilstedeværelse og utvidet sine markedsmuligheter gjennom en sterk FoU-satsning og utvikling av nye produkter, inkludert lanseringen av Black Line. Selskapet har samtidig utstyrt og forbedret noen av verdens største lagre med toppmoderne automatiseringsløsninger

  • Siden EQT kjøpte AutoStore har selskapet opplevd en eksponentiell vekst, med en firedobling av driftsinntektene, en 4,5-ganger økning i EBITDA-resultatet og en dobling i antall ansatte

EQT VII-fondet ("EQT" eller "EQT VII") har inngått en avtale om å selge AutoStore ("selskapet") til THL Partners L.P. (eller "THL Partners"). EQT VII vil reinvestere i AutoStore og fortsetter som minoritetseier, med en eierandel på omtrent 10 prosent i selskapet.

AutoStore har hovedkontor i Nedre Vats i Norge, og er en pionér innen automatiserte kubelagringssystemer. Selskapets teknologi har automatisert mer enn 350 lagre i 28 land over hele verden. AutoStore-teknologien øker den logistiske effektiviteten betydelig, og imøtekommer dermed forbrukernes voksende etterspørsel etter rask levering av varer. AutoStores løsninger representerer et konkurransefortrinn for ledende detaljhandelsselskaper som Puma, Best-Buy og Boozt.

Varehusautomatisering ble identifisert som en attraktiv investeringsmulighet innen industriteknologi, etter et initiativ for å finne nærliggende investeringsmuligheter innenfor EQTs kjerneområder. AutoStore dukket først opp på EQTs radar i 2011 gjennom det tidligere porteføljeselskapet XXL som benytter AutoStores-løsningene for å endre det nordiske sportsmarkedet. Etter å ha fulgt selskapet tett i mange år, kjøpte EQT AutoStore i januar 2017.

Sammen med ledergruppen, selskapets styre og to rådgivende grupper har EQT støttet AutoStores akselererte vekstreise. I løpet av EQTs eierskap har driftsinntektene firedoblet seg, mens EBITDA-resultatet har økt 4,5 ganger. Antall ansatte, inkludert FoU-avdelingen, har vokst til mer enn det dobbelte.

Ved hjelp av en betydelig satsning på FoU-investeringer lanserte AutoStore Black Line-serien i 2019. Black Line er en ny produktfamilie av roboter som kan generere opptil 140 prosent høyere vareflyt sammenlignet med sine forgjengere. Ved å introdusere Black Line, og ved å legge til rette for enda raskere anvendelse fremover, så venter AutoStore å utvide det adresserbare markedet med 40 prosent. Videre ser FoU-satsningen lovende ut, og det forventes flere nye lanseringer de kommende årene.

– Samarbeidet mellom AutoStore og EQT har vært strålende. EQT har spilt en viktig rolle fra A til Å, og har hjulpet oss aktivt med å overgå de ambisiøse målsettingene vi satte i 2016. Vi gleder oss til å fortsette vår vekstreise med THL Partners og er glade for at EQT har valgt å reinvestere i selskapet, sier Karl Johan Lier, administrerende direktør i AutoStore.

– EQT er stolte av å ha bidratt til AutoStores mål om å bli en av verdens ledende logistikkleverandører. Vi er svært imponert over AutoStores innovasjonsånd og effektive FoU-arbeid i tillegg til den resultatorienterte kulturen i selskapet. Ledelsen har gjort en fremragende jobb med å akselerere veksten og styrke selskapets globale tilstedeværelse i markedet for automatiserte lagre. EQT er glade for å kunne reinvestere i selskapet og ser frem til å bli med på den videre reisen, sier Anders Misund, partner i EQT Partners som er investeringsrådgiver til EQT VII.

Transaksjonen er gjenstand for formelle godkjenninger og ventes å bli sluttført i løpet av tredje kvartal 2019.

For mer informasjon, vennligst kontakt
Anders Misund, partner i EQT Partners, investeringsrådgiver til EQT VII-fondet, +47 232 37 555
EQTs pressekontor, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT er et ledende investeringsselskap med over 61 milliarder euro i innhentet kapital til 29 ulike fond og har rundt 40 milliarder euro i forvaltningskapital. EQT-fondene har porteføljeselskaper i Europa, Asia og USA med samlede driftsinntekter på 21 milliarder euro og nær 127 000 ansatte. EQT samarbeider med porteføljeselskapene for å oppnå bærekraftig vekst, fremragende drift og markedslederskap.

For ytterligere informasjon: www.eqtgroup.com  

Om AutoStore
AutoStore, grunnlagt i 1996, ble etablert som et robotteknologiselskap og er en pionér innen Cube Storage Automation; den mest kompakte lagringsløsningen som eksisterer. Målsettingen er å knytte sammen programvare og fysiske komponenter med menneskelige egenskaper for å skape fremtidens lagring. AutoStore er et globalt selskap med mer enn 350 systemer i 28 land, og opererer innenfor en rekke ulike bransjer. Alt av salg distribueres, utformes, installeres og betjenes av et nettverk av partnerkvalifiserte systemintegratorer. Hovedkontoret ligger i Nedre Vats i Norge, og selskapet har kontorer i USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

For ytterligere informasjon: www.autostoresystem.com

EQT logo