EQT Real Estate offentliggör, genom Stendörren Real Estate, utfallet av kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren och förlänger acceptfristen

För mer information, klicka här.