EQT Real Estate kontrollerar, genom Stendörren Real Estate, 40,67 procent av aktierna och 58,14 procent av rösterna i Stendörren efter den förlängda acceptfristen

För mer information, klicka här.

EQT logo