Erbjudandehandlingen avseende EQT Real Estate, genom Chicago Holding AB, kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren offentliggjord

För mer information, klicka här.

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180