EQT VIII offentliggör genom Karo Intressenter AB ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag

För mer information, klicka här.

EQT logo