EQT Real Estate offentliggör, genom Chicago Holding AB, ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren

För mer information, klicka här.

EQT logo