EQT Real Estate offentliggör, genom Chicago Holding, utfallet av kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren och förlänger acceptfristen

För mer information, klicka här.

EQT logo