EQT Real Estate, genom Chicago Holding, tillträder aktierna under aktieöverlåtelseavtalen

För mer information, klicka här.

EQT logo