EQT Real Estate, genom Chicago Holding, förklarar kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren ovillkorat och fullföljer Erbjudandet

För mer information, klicka här.

EQT logo