EQT-ägda Candidator och DGC IT-drift går samman och bildar en av Sveriges största IT-driftleverantörer

  • EQT-ägda Candidator och DGC IT-drift går samman i ny grupp – bildar väsentligt större IT-driftleverantör
  • EQT:s ambition är att driva fortsatt tillväxt och stärka gruppens service- och kunderbjudande, både organiskt och genom selektiva tilläggsförvärv

  • Jörgen Qwist, VD för DGC, tillträder som koncernchef och Johan de Verdier, VD för Candidator, fortsätter som chef för Candidator med fokus på bolagsutveckling och förvärv för den nya gruppen 

Candidator, baserat i Alingsås, och DGC IT Services ("DGC"), med huvudkontor i Stockholm, är båda leverantörer av IT-drifttjänster med kapacitet för komplett IT-outsourcing och levererar främst avtalsbaserade tjänster till sina kunder, exempelvis molntjänster, hosting och applikationstjänster. EQT:s fonder Mid Market och Mid Market Europe förvärvade Candidator i februari 2018 och DGC IT-drift, ett affärsområde inom DGC One, i juni 2017.

EQT meddelar idag att Candidator och DGC IT-drift kombineras och bildar en ny grupp, Candidator DGC. Bolagens verksamheter kompletterar varandra strategiskt och tillsammans kommer Candidator DGC uppnå en årlig omsättning omkring SEK 1 miljard, och blir därmed en av Sveriges största IT- driftleverantörer. Jämfört med att drivas som två separata bolag kommer man tillsammans ha ett breddat erbjudande inom IT-drift, samt ha möjligheten att även rikta in sig på större kunder. EQT:s ambition är att fortsätta utveckla bolagen och driva ökad tillväxt, både organiskt och genom selektiva tilläggsförvärv. 

Johan Dettel, Partner och Investeringsrådgivare på EQT Partners kommenterar: "EQT har följt marknaden för IT-drift under lång tid och ser hög logik, samt stora möjligheter i att kombinera de två bolagen. Candidator och DGC IT-drifts verksamheter kompletterar varandra, både geografiskt och genom starka erbjudanden i sina respektive kundsegment. Marknaden för IT-tjänster står inför stora förändringar där vi ser en ökad efterfrågan på digital säkerhet och skräddarsydda molntjänster. Genom bildandet av Candidator DGC skapar EQT en stark grund från vilken den gemensamma gruppen kan erbjuda ökad kundnytta bland annat inom dessa områden”.

Jörgen Qwist, VD för DGC, och tillträdande koncernchef för Candidator DGC, kommentarer: "Tillsammans skapar Candidator DGC en av de största IT-driftsleverantörerna på den svenska marknaden, med ambition att växa i övriga Norden. Som grupp får vi både tjänstebredden och spetsen som behövs för att konkurrera om de största kunderna. Jag ser verkligen fram emot att göra den här tillväxtresan tillsammans med våra medarbetare och kunder".

Johan de Verdier, VD på Candidator, fortsätter som chef för Candidator med fokus på bolagsutveckling och förvärv för den nya gruppen, tillägger: ”Både Candidator och DGC delar samma fokus på att skapa en stark kundupplevelse och vi kompletterar varandra både geografiskt och sammansättning av kunder. Tillsammans är vi ännu starkare och vi står nu inför en spännande resa med våra medarbetare och kunder”.

Den kombinerade gruppen kommer inledningsvis att gå till marknaden under sina respektive namn, Candidator och DGC, för att integreras gradvis över tid och på sikt slås ihop under samma namn.

Kontakt
Johan Dettel, Partner på EQT Partners, Investeringsrådgivare på EQT Partners, +46 8 506 55 350
EQT Press Office, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är ett ledande globalt private equity-bolag med cirka 49 miljarder euro i rest kapital. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 19 miljarder euro och 110,000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position. 

Mer info: www.eqtpartners.com

Om Candidator
Candidator är ett framgångsrikt IT-företag som levererar kompletta IT-drift-, telefoni- och outsourcingtjänster till företag och organisationer på den nordiska marknaden under devisen ”make IT simple”. Vår vision är att vara en nordisk IT-partner som är erkänd för att leverera en overkligt bra kundupplevelse.

Mer info: www.candidator.se 

Om DGC
DGC är en IT-driftleverantör som utvecklar och levererar kundanpassade IT-drifttjänster till kunder som har höga krav på säkerhet, tillgänglighet och innovation. Vi levererar våra tjänster, från såväl egen som publik infrastruktur, med hög servicegrad och ett personligt engagemang. Vi startade vår verksamhet 1991, för mer information.

Mer info: www.dgc.se 

EQT logo