Anders Lönner och Per-Anders Johansson har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det offentliga kontanterbjudandet som EQT VIII offentliggjorde den 29 oktober 2018

För mer information, klicka här

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo
A purpose-driven global investment organization
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180