Updates

Kammarrättens dom i skatteprocessen

Kammarrätten har idag meddelat att den valt att gå på Skatteverkets linje i frågan om att tillämpa de så kallade 3:12-reglerna på utdelning, så kallad carried interest. Processen har gällt ett antal individer inom den svenska private equity-branschen och deras privata deklarationer.

EQT har följt utvecklingen noga eftersom frågan är av principiellt intresse för branschen - i grund och botten handlar det om hur förutsägbart det svenska skattesystemet är. EQT anser att inga av de berörda har haft den roll som Skatteverket hävdat och beklagar att Kammarrätten inte sett logiken i att det handlar om avkastning på en investering och att förutsättningarna för att beskatta enligt 3:12-reglerna inte finns. Oförutsägbarheten i skattesystemet kvarstår tills frågan om prövning i högre instans är utredd.

EQT comments on the Administrative Court of Appeal’s (Stockholm, Sweden) ruling and decision regarding the taxation of carried interest.

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo
A purpose-driven global investment organization
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180