Försäljning av aktier i AcadeMedia till 12 ledande investerare inklusive Mellby Gård

Marvin Holding Limited (ett holding-bolag som ägs av EQT V Limited och dess medinvesterare) (”Marvin”) har ingått avtal om att sälja 12 586 941 aktier i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”) till 12 ledande svenska och internationella investerare, inklusive Mellby Gård AB.

Efter försäljningen äger Marvin 11 511 385 aktier, vilket motsvarar ungefär 12,1% av det totala antalet aktier i AcadeMedia. De aktier i AcadeMedia som Marvin innehar efter försäljningen kommer att vara föremål för s.k. lock-up fram till och med dagen för offentliggörandet av bolagets första kvartalsrapport för 2017/2018, vilken beräknas offentliggöras den 26 oktober 2017, med förbehåll för sedvanliga undantag eller skriftligt medgivande från Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”). Mellby Gård AB som var ankarinvesterare i börsnoteringen av AcadeMedia kommer genom transaktionen öka sitt innehav i AcadeMedia från cirka 20,1% to 21,1% av det totala antalet aktier i AcadeMedia.

Carnegie och SEB agerade rådgivare i transaktionen.

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180