EQT V säljer aktier i AcadeMedia till Mellby Gård

Mellby Gård har idag meddelat att de utnyttjar möjligheten att förvärva ytterligare aktier i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller ”Bolaget”) av Marvin Holding Limited (ett holdingbolag som ägs av EQT V Limited och dess medinvesterare) (”Marvin”) enligt den överenskommelse som offentliggjordes i samband med börsintroduktionen av AcadeMedia i juni 2016. Med anledning av detta säljer Marvin 9.461.837 aktier till Mellby Gård till det sedan tidigare överenskomna priset per aktie motsvarande 5% premium till introduktionskursen vid börsnoteringen. Detta ökar Mellby Gårds ägarandel till 20,01% av det totala antalet aktier i AcadeMedia. Efter försäljningen äger Marvin 51.248.326 aktier i AcadeMedia, vilket motsvarar 54,4% av det totala antalet aktier i Bolaget.

Ägarförändringen kommer även att flaggas till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Harry Klagsbrun, Partner på EQT Partners och investeringsrådgivare till EQT:s fonder:

”Vi välkomnar att Mellby Gård med sin långsiktiga och entreprenörstyrda kultur ökar sitt ägande i AcadeMedia. EQT delar samma vilja att aktivt stödja AcadeMedias vision att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och innovation i sina olika skol- och utbildningsverksamheter.”

EQT logo