Placering av aktier i Scandic Hotels Group AB (publ)

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLICERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

Sunstorm Holding AB, som indirekt (genom bolag) kontrolleras av EQT V Ltd och Accent Equity 2003 (“Sunstorm”), har anlitat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Deutsche Bank AG, London Branch and Morgan Stanley & Co International plc (”Bookrunners”) för att undersöka förutsättningarna för en placering av cirka 21 miljoner aktier i Scandic Hotels Group AB (publ) (“Scandic”).

Sunstorm äger för närvarande 42 053 964 aktier, vilket motsvarar 40,84 % av det totala antalet aktier och röster i Scandic.

Priset per aktie kommer att fastställas genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella investerare. Bookbuilding-processen inleds idag, den 29 november 2016 kl. 17.30 CET, och kan komma att avslutas när som helst med kort varsel.

De aktier i Scandic som Sunstorm innehar efter placeringen kommer att vara föremål för s.k. lock-up från och med dagen för detta offentliggörande till den 23 februari 2017, med förbehåll för sedvanliga undantag och waiver från Bookrunners.

Sunstorm Holding AB
Stockholm, 29 november 2016

 

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLICERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

EQT logo