Placering av aktier i Scandic Hotels Group AB (publ)

Pressmeddelande, Stockholm, 31 augusti 2016

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLCERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

Sunstorm Holding AB, som indirekt (genom bolag) kontrolleras av EQT V Ltd och Accent Equity 2003 (“Sunstorm”), har anlitat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) and ABG Sundal Collier AB för att undersöka förutsättningarna för en placering av cirka 15,5 miljoner aktier i Scandic Hotels Group AB (publ) (“Scandic”).

Sunstorm äger för närvarande 57 653 964 aktier, vilket motsvarar 55,98 % av det totala antalet aktier och röster i Scandic.

Priset per aktie kommer att fastställas genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella investerare. Bookbuilding-processen inleds idag, den 31 augusti 2016 kl. 17.30 CET, och kan komma att avslutas när som helst med kort varsel.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och ABG Sundal Collier AB agerar joint bookrunners i samband med placeringen.

Sunstorm Holding AB
Stockholm, 31 augusti 2016

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLCERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

EQT logo