Försäljning av aktier i Scandic Hotels Group AB (publ)

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLCERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

Sunstorm Holding AB, som indirekt (genom bolag) kontrolleras av EQT V Ltd och Accent Equity 2003 (“Sunstorm”), har sålt sammanlagt 21,0 miljoner aktier i Scandic Hotels Group AB (“Scandic”) i en så kallad accelererad bookbuilding-process till svenska och internationella institutionella investerare till ett pris om 72,5 kronor per aktie (“Placeringen”). Intresset från investerare att förvärva aktier i Scandic var mycket stort. Till följd av Placeringen ökade Provobis, ankarinvesterare i samband med börsnoteringen av Scandic, sitt aktieinnehav från 8,7 % till 10,4 % av det totala antalet aktier i Scandic.

Efter Placeringen äger Sunstorm 21 026 982 aktier, vilket motsvarar 20,42 % av det totala antalet aktier och röster i Scandic. De aktier i Scandic som Sunstorm innehar efter placeringen kommer att vara föremål för s.k. lock-up från och med offentliggörandet av Placeringen till den 23 februari 2017, med förbehåll för sedvanliga undantag och waiver från Bookrunners (definierad nedan).

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Deutsche Bank AG, London Branch and Morgan Stanley & Co International plc (”Bookrunners”) agerade bookrunners i samband med Placeringen. Sunstorm Holding AB Stockholm, 30 november 2016

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLCERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

EQT logo