Försäljning av aktier i Scandic Hotels Group AB (publ)

Pressmeddelande, Stockholm, 1 september 2016

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLCERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

Sunstorm Holding AB, som indirekt (genom bolag) kontrolleras av EQT V Ltd och Accent Equity 2003 (“Sunstorm”), har sålt sammanlagt 15,6 miljoner aktier i Scandic Hotels Group AB (“Scandic”) i en så kallad accelererad bookbuilding-process till svenska och internationella institutionella investerare till ett pris om 69,50 kronor per aktie (“Placeringen”). Intresset från investerare att förvärva aktier i Scandic var mycket stort. Till följd av Placeringen ökade Provobis, ankarinvesterare i samband med börsnoteringen av Scandic, sitt aktieinnehav från 6,3 % till 8,7 % av det totala antalet aktier i Scandic.

Efter Placeringen äger Sunstorm 42 053 964 aktier, vilket motsvarar 40,84 % av det totala antalet aktier och röster i Scandic.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och ABG Sundal Collier AB agerade joint bookrunners i samband med Placeringen. 

Sunstorm Holding AB
Stockholm, 1 september 2016

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLCERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

EQT logo