EQT VII ökar sitt innehav i IFS till mer än 90 procent och förbereder för tvångsinlösen

EQT VII [1] (”EQT”), genom IGT Holding IV AB [2] (”IGT Holding”) offentliggjorde den 7 december 2015 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag (publ) (”IFS”) om förvärv av samtliga A- och B-aktier i IFS till ett pris om 362,50 kronor per aktie. Efter erbjudandets avslutande den 11 februari 2016 innehade IGT Holding cirka 84 procent av aktierna i IFS.

IGT Holding har nu ingått ett avtal med Elliott International L.P. och Elliott Associates L.P. (tillsammans “Elliott”) om förvärv av Elliotts samtliga aktier i IFS. IGT Holding kommer därigenom att nå ett innehav om cirka 97 procent av aktierna i IFS. Förvärvet av Elliotts aktier görs till ett pris om 396.73 SEK per aktie, oavsett aktieslag.

Eftersom IGT Holding innehar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i IFS avser IGT Holding att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i IFS. Mer information om tvångsinlösen kommer att offentliggöras av IFS så snart IGT Holding formellt har initierat tvångsinlösenförfarandet. I samband därmed avser IGT Holding även att verka för att aktierna i IFS avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Kontakt:
Kerstin Danasten, press officer, EQT: +46 8 506 553 34, press@eqtpartners.com

Om EQT
EQT är ett ledande globalt private equity-bolag med cirka 30 miljarder euro i rest kapital. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 15 miljarder euro och 100 000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position.

Mer information: www.eqtpartners.com
    

[1] EQT VII omfattar EQT VII (No.1) Limited Partnership och EQT VII (No.2) Limited Partnership (tillsammans “Partnerskapet”) samt vissa medinvesteringsprogram antagna för investering vid sidan av Partnerskapet. EQT Services (Storbritannien) är förvaltaren av Partnerskapet och vissa av medinvesteringsprogrammen samt är godkända och reglerade av the United Kingdom Financial Conduct Authority.
[2] Ett av EQT indirekt helägt bolag.

EQT logo