EQT VI säljer BSN medical till SCA

  • EQT VI säljer BSN medical, ett ledande globalt medicintekniskt företag, till SCA
  • BSN medical erbjuder ett brett sortiment av behandlingslösningar inom områdena lymfologi, ortopedi och sårvård/kompression
  • BSN medical har under EQT VI:s ägande lagt en stabil grund för fortsatt tillväxt genom satsningar på snabbväxande produktsegment och utökad exponering mot tillväxtmarknader

EQT VI Limited (“EQT VI”) har tecknat avtal avseende försäljning av BSN medical Luxembourg I S.a.r.l. (“BSN medical”, “BSN” eller “bolaget”) till Svenska Cellulosa Aktiebolaget (“SCA”). Transaktionen beräknas ha ett värde på 2,74 miljarder EURO.

EQT VI förvärvade BSN i augusti 2012. Ambitionen var att stärka och befästa bolagets redan ledande marknadsposition och öka tillväxttakten. Detta har uppnåtts genom bland annat följande åtgärder:

  • Vidareutveckling av BSN:s specialistprodukter inom de växande segmenten för sårvård och lymfologi, och utökad exponering mot tillväxtmarknader
  • Investeringar i innovation, parallellt med förstärkning av medicinsk kompetens och ökat fokus på kliniska studier
  • En mängd strategiska tilläggsförvärv
  • Väsentlig förstärkning av säljorganisationen
  • Förbättring och effektivisering av en global produktionsstruktur
  • Tillsatt ett nytt och erfaret ledningsteam under ledning av en ny VD, Guido Oelkers

Under EQT VI:s fyra år som ägare av BSN har satsningarna på tillväxt resulterat i ökad försäljning med mer än 6% årligen (justerat för valutakursförändringar) och en väsentlig ökning av antal anställda. BSN har idag mer än 860 miljoner EURO i försäljning och omkring 6 000 anställda världen över.

”BSN har genomgått en omfattande förändring och har idag en global tillväxtplattform med stark teknologisk bas. Det här är resultatet av ett fantastiskt teamarbete, under ledning av VD Guido Oelkers. Vi är stolta över vad BSN-teamet åstadkommit och glada att få ha varit en del av bolagets resa. Ett ’transformerat BSN’ får nu ny ägare och vi ser fram emot bolagets fortsatta utveckling tillsammans med SCA. BSN:s medicinska kompetens och SCA:s ledande position inom inkontinensprodukter, och konsument- och business-to-business fokus kompletterar varandra väl, både ur ett strategiskt och ett globalt perspektiv,” säger Michael Bauer, Partner på EQT Partners, investeringsrådgivare till EQT VI.

“Den här affären speglar det engagemang och den kompetens som våra anställda har bidragit med under de senaste fyra åren, och visar hur väl BSN utvecklats under EQT:s ägande. EQT har gett oss tillgång till både expertis och finansiellt stöd så att verksamheten kunnat bli framgångsrik och växa internationellt. SCA blir en perfekt strategisk partner, och BSN kommer att fortsätta att växa som en del av SCA:s organisation. Jag ser fram emot att jobba tillsammans,” säger Dr Guido Oelkers, VD på BSN medical.

Transaktionen är villkorad av berörda myndigheters godkännande och beräknas vara slutförd under andra kvartalet 2017.

Rådgivare till EQT VI och ledningen i BSN var J.P. Morgan, Morgan Stanley, EY och Freshfields Bruckhaus Deringer.

Kontakt
Michael Bauer, Partner på EQT Partners, investeringsrådgivare till EQT VI, +41 44 266 68 04
Kerstin Danasten, EQT Press Officer, +46 8 506 553 34

Om EQT
EQT är ett ledande globalt alternative investment-bolag med cirka 30 miljarder EURO i rest kapital. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 15 miljarder EURO och 100 000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position.

Mer information på www.eqtpartners.com

Om BSN medical
BSN medical is a global leader in wound care & related vascular diseases, lymphology and non-invasive orthopaedic products. Founded in 2001, BSN medical currently employs a total of 6,000 and generated revenues of EUR 861 million in 2015 (at actual rates). The Company aims to provide an integrated therapy-driven approach – grounded in a broad portfolio of products, enhanced by insights into current therapeutic areas and complemented by a progressive approach to partnerships.

Its well-known brands such as Leukoplast®, Cutimed®, JOBST®, Delta Cast®, Delta Lite® and Actimove® are among the most trusted in healthcare. With its comprehensive product portfolio, BSN medical addresses patients’ needs in the most prevalent conditions in wound care and vascular diseases and orthopaedic treatments.

Mer information på www.bsnmedical.com

Om SCA
SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring
44 000 medarbetare. Omsättningen 2015 var cirka 115 miljarder kronor (12,3 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information på www.sca.com

EQT logo