Academedia: Utnyttjande av övertilldelningsoptionen