EQT Infrastructure säljer Swedegas till Enagás och Fluxys

  • EQT Infrastructure säljer Swedegas till Enagás och Fluxys, två ledande europeiska gastransmissionsbolag
  • Swedegas har förstärkt sin marknadsposition genom konsolidering av den svenska gastransmissionsmarknaden, anslutning av nya kunder till gasnätet och andra tillväxtinitiativ inom LNG och biogas under EQT Infrastructure:s ägarperiod
  • EQT:s industriella modell och lokala närvaro har varit kärnan i Swedegas utveckling

EQT Infrastructure Limited (“EQT Infrastructure”) har tecknat avtal avseende försäljning av 100% av Swedegas AB (“Swedegas” eller “Bolaget”) till ett konsortium som ägs 50-50% av Enagás Internacional S.L.U. (”Enágas”), en del av Spaniens ledande gastransmissionsbolag Enagás S.A., och Fluxys Europe B.V. (”Fluxys”), en del av den Belgienbaserade gasinfrastrukturkoncernen Fluxys SA. Transaktionen beräknas vara slutförd i mitten av april.

EQT Infrastructure förvärvade Swedegas i februari 2010. Bolaget äger och driver den svenska transmissionsledningen för naturgas bestående av 601 km ledning som sträcker sig mellan Dragör i Danmark till Stenungsund i Sverige. Swedegas transporterar årligen omkring 1.2 miljarder Nm3 gas till distributörer och direktanslutna kunder i sydvästra Sverige.

Under EQT Infrastructure:s ägarperiod har Swedegas haft en stark tillväxt och ytterligare befäst sin position på den svenska energimarknaden. Bolaget har bland annat konsoliderat den svenska gasmarknaden, anslutit nya kunder till gasnätet samt blivit Transmission System Operator (”TSO”) med ansvar för att säkra systembalansen i gastransmissionsnätet. Vidare har Swedegas utvecklat och förstärkt sin organisation för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Dessa satsningar har resulterat i en betydande ökning av antalet anställda (cirka +60%).

Stefan Glevén, Partner på EQT Partners, investeringsrådgivare till EQT Infrastructure, kommenterar: “Det har varit en fantastisk resa. Sedan 2010 har Swedegas genomgått en extraordinär omvandling som visar hur effektiv EQT:s styrmodell och industriella approach är. Potentialen för naturgas, LNG och biogas i framtidens energimix, driven av miljö-, kostnadsreducerings-, och energiförsörjningsmål, gör oss övertygade om att Swedegas kan fortsätta att dra nytta av marknadstrenderna och en ny, stabil regleringsmodell. Vi är nöjda med att det blev Enagás och Fluxys, två ledande europeiska gastransmissionsbolag, som förvärvade Swedegas. Tillsammans med dessa långsiktiga, industriella spelare kommer Swedegas att kunna ta steget in i nästa tillväxtfas.”

Lars Gustafsson, VD för Swedegas, tillägger: “Under EQT:s ägarperiod har Swedegas ändrat sin strategiska riktning och vi ser stora framtida möjligheter. Förutom att ha utvecklat flera tillväxtområden så har organisationen stärkts, vilket bidragit till ett ökat kommersiellt fokus och operationella förbättringar. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Swedegas tillsammans med Enagás och Fluxys, bland annat att fortsätta att bygga regionala gasnät och LNG-terminaler i Sverige.”

Jesús Saldaña, ansvarig för strategi och affärsutveckling på Enágas, kommenterar: ”Köpet av Swedegas är i linje med kriterierna i Enagás 2015-2017 Strategic Update: Verksamheten ligger inom vårt kärnområde, har stabila och förutsägbara kassaflöden och matchar Enagás lönsamhets- och skuldsättningsmål. Enagás kommer också att få delta i alla viktiga beslut i samarbete med välrenommerade Fluxys.”

Walter Peeraer, VD för Fluxys, kommenterar: ”Swedegas ledning besitter en imponerande kompetens och Fluxys ser fram emot att få samarbeta för fortsatt framgång. Både Fluxys och Enagás har lång erfarenhet av LNG-infrastruktur och ser stora möjligheter när vi nu får dela vår kunskap med Swedegas erfarna medarbetare och tillsammans utveckla den småskaliga svenska LNG-marknaden.”

Rådgivare till EQT Infrastructure i transaktionen var Morgan Stanley, Vinge och KPMG.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Glevén, Partner på EQT Partners, investeringsrådgivare till EQT Infrastructure, +1 917 281 0859
Kerstin Danasten, Presskontakt, +46 8 506 55 334
Lars Gustafsson, VD Swedegas, +46 31 439 325

OM EQT

EQT är det ledande riskkapitalbolaget i norra Europa med investeringar i Europa, Asien och USA. Portföljbolagen har en sammanlagd omsättning på mer än 25 miljarder EURO och över 500 000 anställda. EQT strävar efter att portföljbolagen ska bli långsiktigt framgångsrika, ha ledande marknadspsositioner och stark operationell förmåga.

EQT Infrastructure, en fond med ett kapital på 1.2 miljarder EURO, investerar i mellanstora infrastrukturbolag i Norden, delar av Kontinentaleuropa, och Nordamerika. Investeringsobjekt omfattar reglerad infrastruktur, koncessionsbaserad infrastruktur, marknadsbaserad infrastruktur, och infrastrukturrelaterade tjänster.

Mer information finns på www.eqtgroup.com

OM SWEDEGAS

Swedegas äger Sveriges gastransmissionsnät, bestående av 601 km ledning som sträcker sig mellan Dragör i Danmark till Stenungsund i Sverige. Varje år transporterar Swedegas omkring 1.2 Bn Nm3 gas till distributörer och direktanslutna industriella kunder. Bolaget transporterar gas till 33 kommuner och flera kraftvärmeverk. Naturgas används även i 37 000 hushåll och i transportsektorn. Swedegas har nyligen börjat transportera biogas i transmissionsnätet.

Mer information finns på www.swedegas.se

OM ENEGÁS OCH FLUXYS

Enagás är tekniskt ansvarig för det spanska gasnätet och huvudtransportör av naturgas i Spanien, där företaget äger omkring 11 000 km ledningar, fem återförgasningsanläggningar och tre underjordiska gaslager. Enagás är även aktiva i Mexiko, Chile och Peru och deltar i Trans Adriatic Pipeline-projektet (TAP), en ledning som ska sammanlänka Turkiet med Italien via Grekland och Albanien.

Mer information finns på www.enagas.es

Belgienbaserade Fluxys är verksamt inom gasinfrastruktur och är en stor aktör inom gastransport med ett utbud av tjänster såsom gastransmission, gaslagring och LNG-terminaler. Företaget finns i åtta länder med fokus på att upprätthålla en säker, effektiv och hållbar verksamhet, erbjuda kvalitativa tjänster och att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare.

Utöver dess gasledningar, gaslager och LNG-terminaler i Belgien (ägt och drivet av NYSE Euronext-noterade Fluxys Belgium), äger företaget andelar av exempelvis gasledningarna Interconnector och BBL som sammanlänkar Storbritannien med Kontinentaleuropa, LNG-terminalen Dunkirk som byggs i Frankrike, NEL och TENP-ledningarna i Tyskland, Transitgas-ledningen i Schweiz och TAP-ledningen mellan Turkiet och Italien som byggs för att möjliggöra transport av gas från Azerbaijan till Europa.

Mer information finns på www.fluxys.com

EQT logo