“Swedish tabloid Aftonbladet blinds the truth about AcadeMedia” – response from EQT

Following a series of sensation seeking, non-fact based and misleading articles run by Swedish tabloid Aftonbladet, accusing AcadeMedia (an EQT V portfolio company) for irregularities and immoral activities, EQT made the below response to clarify facts and describe the situation in reality (text to be translated into English shortly). The response was published by Aftonbladet.

Aftonbladet mörkar sanningen om AcadeMedia

Stockholm den 4 april/för publicering i Aftonbladet den 5 april 2014

Aftonbladet har de senaste dagarna ägnat sig åt att granska Sveriges största utbildningsföretag, AcadeMedia. Det är bra. Som representanter för EQT som äger AcadeMedia vet vi dessutom att företaget tål granskningen.

Vi ställer som ägare mycket höga krav på AcadeMedia när det gäller deras kvalitet, deras transparens och deras förmåga att leverera det som betyder mest – bra utbildningar till alla förskolebarn, grundskoleelever, gymnasister och vuxendeltagare.

Vi ställer samma höga kvalitetskrav på Sveriges största tidning, Aftonbladet.

Den bild Aftonbladet spridit av AcadeMedia och EQT är djupt felaktig. Samspelet mellan bilder, grafik, texter, underrubriker och krönikor ger en bild av att det förekommer oegentligheter och djupt omoraliska saker i företaget.

Det är helt enkelt inte sant och det vet Aftonbladet.

Aftonbladet publicerade också en rättelse i går och medgav att rubriken om att AcadeMedia ”flyttar hundratals miljoner utomlands” inte har täckning i verkligheten och att grafiken är missvisande. Det är bra. Men det räcker inte tyvärr.

En av ”anklagelserna” är att AcadeMedia skulle skatteplanera genom att dra av räntor. AcadeMedia har precis som de flesta kommuner, privatpersoner och andra företag vanliga banklån. Däremot har bolaget aldrig haft några s k räntesnurror. AcadeMedia betalar givetvis räntor på lånen och drar sedan av dessa räntor – räntor är avdragsgilla även för företag.

Kan detta kallas skatteplanering? I så fall är nog de flesta av oss, företag såväl som privatpersoner, skatteplanerare. Enligt svensk lag är detta inte skatteplanering. Aftonbladet hänvisar till en skatterevisor på Skatteverket. Också han borde veta att räntor på vanliga banklån är avdragsgilla och inte går under rubriken skatteplanering. Visst kan detta komma att ändras i framtiden, men nu måste vi förhålla oss till det som gäller idag.

Några saker har inte korrigerats av Aftonbladet. Vi vill därför här klargöra att:

  1. Inga pengar lämnar AcadeMediakoncernen. Än mindre förs några pengar utomlands.
  2. Det finns inga interna lån mellan bolagen i koncernen, och därmed inga interna räntor.
  3. Koncernbidrag, som framställs som en märklig konstruktion i Aftonbladets rapportering, är en allmänt vedertagen metod i alla koncerner att föra pengar till de bolag som ska betala räntor på lån.
  4. AcadeMedia är och ska vara ett företag med hög transparens och alla uppgifter som vi har anklagats för att mörka har funnits offentligt tillgängliga sedan lång tid.

För oss är det svårt att förstå att Sveriges största tidning inte är mer noggranna med fakta än så här. Vi tycker det är ansvarslöst och att det vilseleder läsarna. Det gynnar inte sakfrågan som vi säkert gemensamt brinner för - hur vi skapar en bättre skola i Sverige.

Johan Bygge, operativ chef EQT Holdings AB

Harry Klagsbrun, partner EQT Partners AB, arbetar med Academedia

EQT logo