Placering av aktier i Munksjö Oyj

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en placering av aktier i Munksjö Oyj (”Munksjö”) (”Placeringen”). Aktierna ägs av EQT III, genom bolagen Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. och Munksjö Guernsey Holding Limited, samt EQT Expansion Capital I Limited (enheter gemensamt kallade ”EQT”).

EQT’s nuvarande ägande uppgår till 6 136 644 aktier[1], motsvarande 12,0% av aktierna och rösterna i Munksjö. Avsikten är att settlement av placeringen av aktierna ska ske i det svenska Euroclear-systemet med betalning i svenska kronor för att underlätta en parallellnotering av Munksjö på NASDAQ Stockholm.

Priset per aktie i Placeringen kommer att avgöras genom en så kallad accelererad bookbuilding-process. Bookbuilding-perioden börjar idag, den 3 december 2014 klockan 17:35 och kan avslutas när som helst med kort varsel.

[1] Varav EQT III, genom bolagen Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. och Munksjö Guernsey Holding Limited, äger 5 886 052 aktier och EQT Expansion Capital I Limited äger 250 592 aktier

EQT logo