Placering av aktier i Munksjö Oyj

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en placering av aktier i Munksjö Oyj (”Munksjö”) (”Placeringen”). Aktierna ägs av EQT III, genom bolaget Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l., och EQT Expansion Capital I Limited (”EQT”).

EQT’s nuvarande ägande uppgår till 12 134 000 aktier[1], motsvarande 23,8 procent av aktierna och rösterna i Munksjö. EQT planerar att sälja en del av sitt totala innehav och kommer fortsatt att vara en engagerad ägare i Munksjö.

Priset per aktie i Placeringen kommer att avgöras genom en så kallad accelererad bookbuilding-process. Bookbuilding-perioden börjar idag, den 20 maj, 2014 klockan 17:35 och kan avslutas när som helst med kort varsel.

[1] Varav EQT III, genom bolaget Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l., äger 11 638 291 aktier och EQT Expansion Capital I Limited äger 495 709 aktier

EQT logo