Updates

Om ägandet av AcadeMedia

Förra måndagen presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sin överenskommelse kring en välfärd utan vinstintresse. Överenskommelsen har skapat otydlighet och osäkerhet inom den privata välfärdssektorn och vi vill därför ge vår syn på EQT:s ägande i AcadeMedia.

EQT är ett svenskt partnerägt bolag (cirka 30% ägs av Investor AB). EQT är en ansvarsfull ägare som står för stabilitet och trygghet och vi är, tillsammans med EQT:s cirka 60 bolag, en naturlig del av det svenska samhället. Ägarfilosofin går ut på att utveckla företag och verksamheter med ett långsiktigt perspektiv för att skapa livskraftiga företag och därmed bidra till samhällnytta.

När det gäller AcadeMedia ligger strategin att vara en förebild och erbjuda kvalitet inom utbildningssektorn fast. EQT kommer även i fortsättningen att fullt ut stötta AcadeMedia och dess fortsatta arbete med kvalitet, utveckling och tillväxt. Detta gäller oavsett vilka konkreta förslag som överenskommelsen kring vinster i välfärden leder till. Målet – att AcadeMedia på ett mätbart sätt ska ha förbättrat sin kvalitet under EQT:s ägande – kvarstår oförändrat.

Redan idag kan vi konstatera att utvecklingen lett till en bättre undervisning för elever, barn och deltagare tack vare ett brinnande engagemang inom AcadeMedias olika verksamheter. AcadeMedia är Sveriges ledande och snabbast växande utbildningsföretag och en viktig del av både samhället och utbildningsväsendet. AcadeMedia är också ett framgångsrikt företag. Vinsten är en förutsättning för att skapa stabilitet och säkra alla elevers och medarbetares trygghet. Vinst ger möjlighet att investera i utveckling, innovativa ideer och nytänkade men också att ha beredskap för tuffare tider – allt för att skapa en bättre och tryggare utbildning. All vinst återinvesteras i AcadeMedia.

Som ägare till AcadeMedia har EQT möjlighet att bidra i utvecklingen av det svenska utbildningsväsendet där kvalitet alltid måste vara det primära. Vi hoppas kunna föra en konstruktiv dialog med regeringens representanter för att skapa en hållbar långsiktig lösning. Vi tror nämligen att det svenska utbildningsväsendet behöver olika typer av ägare, inklusive vinstdrivande företag, och innovationsvilligt kapital för att tillgodose medborgarnas framtida krav på kvalitet och stabilitet.

Thomas von Koch                     Ulf Mattsson
VD EQT                                    Styrelseordförande AcadeMedia

EQT logo