EQT säljer aktier i Munksjö Oyj

EQT III, har via Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. och Munksjö Guernsey Holding Limited, och EQT Expansion Capital I Limited (enheter gemensamt kallade ”EQT”) sålt 6 136 644 aktier[1], motsvarande 12,0% av aktierna, i Munksjö Oyj (”Munksjö”) till institutionella investerare. Transaktionen skedde den 3 december 2014 och efter försäljningen äger EQT inga aktier i Munksjö.

Kontakts:
Caspar Callerström, Partner EQT Partners, investeringsrådgivare +46 8 506 55 317

Johan Hähnel, talesperson för EQT III och EQT Expansion Capital I +46 8 506 55 334

[1] Varav EQT III, genom bolagen Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. och Munksjö Guernsey Holding Limited, har sålt 5 886 052 aktier och EQT Expansion Capital I Limited har sålt 250 592 aktier

EQT logo