EQT säljer aktier i Munksjö Oyj

EQT har via Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. och EQT Expansion Capital I Limited sålt 6 000 000 aktier[1], motsvarande 11,8 procent av aktierna, i Munksjö Oyj (”Munksjö”) till institutionella investerare. Transaktionen skedde den 20 maj och efter försäljningen äger EQT 6 134 000 aktier[2] i Munksjö.

Kontakt:
Caspar Callerström, Partner EQT Partners, investeringsrådgivare +46 8 506 55 317

EQT:s pressavdelning +46 8 506 55 356

[1] Varav EQT III, genom bolaget Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l., har sålt 5 754 883 aktier och EQT Expansion Capital I Limited har sålt 245 117 aktier

[2] Varav EQT III, genom bolaget Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l., äger 5 883 408 aktier och EQT Expansion Capital I Limited äger 250 592 aktier

EQT logo