All skolpeng används för att driva AcadeMedia

Tidigare idag publicerade Aftonbladet en artikel under rubriken ”Så mycket tjänar riskkapitalisterna”. Med anledning av artikeln vill EQT göra följande förtydligande: inga av de ersättningar som beskrivs i Aftonbladets artikel, i vilken bland annat EQT omnämns, har någon koppling till AcadeMedia. All skolpeng används för att driva AcadeMedias verksamhet och för att skapa bästa möjliga utbildning för eleverna. Alla som valt AcadeMedia ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

”Beloppen som beskrivs i Aftonbladets artikel är stora. Vi vill därför vara tydliga med att ingen ersättning eller vinst som uppstått för anställda inom EQT kommer från AcadeMedia,” kommenterar Thomas von Koch, VD på EQT.

EQT logo